Čitateľnosť údajov na displeji je výborná. © hiking.sk & autor