Štart pretekov v Terchovej, foto Rado Harach © hiking.sk & autor