Štart v Telgárte pred Kultúrnym domom, foto Rado Harach © hiking.sk & autor