Belo Špišák, organizátor Východniarskej stovky a Janka Miškolczyová, dobrovoľníčka roka, foto Adam Lisý © hiking.sk & autor