Keď sa nenaviguje, v strede kompasu nie je šípka, ale azimut © hiking.sk & autor