Kontrola na Kráľovej holi, foto Marek Šúň © hiking.sk & autor