Martin Pachta, Čierťaže, foto Rišo Pouš © hiking.sk & autor