Modré šípky ukazujú na miesta, kde Fénix trochu uletel mimo trasu; zelené šípky ukazujú na úlety pri Téryho chate © hiking.sk & autor