Na štarte v Telgárte, foto Rado Harach © hiking.sk & autor