Na základe vynaloženého úsilia v tréningu (tep, dĺžka tréningu, prevýšenie, nadmorská výška atď.) hodinky COROS Apex Pro navrhujú čas potrebný na regeneráciu medzi tréningami. © hiking.sk & autor