Petr Vabroušek obieha občerstvovačku na Andrejcovej, foto Richard Pouš © hiking.sk & autor