Po absolvovaní túry cez Priečne sedlo zo Smokovca so zapnutým GPS ostalo 32 % batérie © hiking.sk & autor