Pochod sa koná v Malých Karpatoch © hiking.sk & autor