Rado Harach, neoficiálna hlava Slovak Ultra Trail, foto Adam Lisý © hiking.sk & autor