Samostatné tlačítko na diaľkovú LED a samostatné na rozpytlové LED © hiking.sk & autor