Svetelný kužeľ pri svetelnom toku 500 lumenov zo vzdialenosti 1 metra - svetlo je rozptýlené pomocou difúzora (fotené na oranžovej stene) © hiking.sk & autor