Ten istý model, odlišné vytlmenie špice. Vľavo Shock-Zone 2 vpravo 0. © hiking.sk & autor