Ten istý model, odlišné vytlmenie špice. Vľavo hore Shock-Zone 2 vpravo dolu 0. © hiking.sk & autor