Víťaz - Peter Fraňo » pozri na mape © hiking.sk & autor