Víťazi 100 km trate, zľava Ondřej Pavelka, v strede Timotej Šály, foto Richard Pouš © hiking.sk & autor