Víťazi rebríčka úspešne dokončených podujatí, zľava Tomáš Dovala, Peter Mazán, Stano Januška a Jaro Kováč, foto Adam Lisý © hiking.sk & autor