Víťazky 103 km trate, zľava Renáta Šmihálová, Lenka Vacvalová, Miluše Gombalová, foto Richard Pouš © hiking.sk & autor